• Ræstingar, eru handskráðar af stjórnendum undir breyta skólagildu, koma hvergi fram við útreikninga
  • Heimiluð stöðugildi í dag án afleysinga  - hér reiknast grunnstöðugildi út frá barngildum + stjórnun + eldhús + stöðugildi vegna sérkennslu + undirbúningur og annað.
  • Afleysingar (6.9% af stöðugildaheimildum)(þessi prósentutala er handskráð af stjórnendum undir breyta skólagildum) afleysingaprósentan hér tekur mið af grunnstöðugildum +  stjórnun + eldhús + stöðugildi v/sérkennslu. Í þessu tilfelli eru afleysingarnar þá 0.75 stöðugildi (og afleysing vegna undirbúnings 1.60)
  • Annað, ef skráð er stöðugildi undir annað, þá reiknast ekki afleysing af stöðugildi/stöðugildum þar
  • Heimiluð stöðugildi í dag með afleysingum, hér leggjast saman: grunnstöðugildi + stjórnun + eldhús + stöðugildi v/sérkennslu + undirbúningur + annað + afleysingar (6.9%)
  • Ráðið í stöðugildi í dag (fyrir utan ræstingu) er samtala starfshlutfalls undir starfsmenn